top of page
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Στο παραδοσιακό marketing η επικοινωνία είναι ένας "μονόλογος" της εταιρίας με αποδέκτη τον πελάτη. Για να αξιολογηθεί η δημόσια εικόνα ενός προϊόντος απαιτούνταν ερωτηματολόγια, έρευνες ικανοποίησης, focus groups, τα οποία de facto έχουν περιορισμένη διάσταση δείγματος και αντιπροσωπευτικότητα.


Η συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση και χρήση των Social Media, έχει αλλάξει τα δεδομένα του marketing. Πλέον οι πελάτες μπορούν να καθορίσουν τι λέγεται δημοσίως για τα προϊόντα ή την εταιρική ταυτότητα ενός οργανισμού. Η πληροφορία είναι εκεί έξω διαθέσιμη σε μεγάλο βαθμό, αλλά ο όγκος και η σύνθετη μορφή της, αποτρέπει την αξιολόγηση της από τον εξειδικευμένο επαγγελματία marketing.


Τι είναι τα εργαλεία ανάλυσης Social Networks (Social Analytics)


Τα εργαλεία ανάλυσης με χρήση κοινωνικών δικτύων, τα οποία κάποια θεωρούν τη σημαντικότερη καινοτομία στο digital marketing μετά την έλευση του Internet, δεν στοχεύουν πλέον στον απολογισμό, αλλά στην άμεση μέτρηση της επιτυχίας ενεργειών προώθησης, καθώς αυτές υλοποιούνται. Επιπλέον επιτρέπουν άμεση επέμβαση στις αναφορές των opinion leaders του χώρου στον οποίο δραστηριοποιούμαστε.
Η πλατφόρμα επιτρέπει να ακούσουμε, να αξιολογήσουμε, αλλά ακόμα και να επέμβουμε στις αναφορές που γίνονται στα κοινωνικά δίκτυα και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη φήμη της εταιρίας μας.

Το σύστημα έχει φτιαχτεί με τμηματοποιημένη (modular) αρχιτεκτονική, ώστε να απομονώνει την επεξεργασία των δεδομένων (που γίνεται από τη μονάδα Analytics), από την άντληση της πληροφορίας (από τη μονάδα Social Network Manager). Έτσι αφενός επιτρέπει αναζήτηση στα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, αφετέρου θωρακίζει την επένδυσή σας, αφού οι αλλαγές στη λειτουργία του ίδιου του δικτύου αντιμετωπίζονται εύκολα με απλή αντικατάσταση του driver.


Ποια κοινωνικά δίκτυα

 

Μέσα από τη μονάδα SNM, ελέγχονται άμεσα οι αναφορές σε Facebook, Twitter και Foursquare δηλαδή τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα καθώς και ροές κειμένου από RSS (τα οποία θα δηλώσει ο πελάτης). Νέοι drivers αναπτύσσονται για άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως το LinkedIn καθώς και όλα τα Blogs που παρακολουθούνται από τη Google.

 

Απλά σενάρια χρήσης

 

Ας εξετάσουμε όμως πως ο χρήστης χειρίζεται το σύστημα:

(1) Μέσα από το σύστημα διεξάγεται αναζήτηση με βάση όρο-κλειδί που έχει θέσει ο πελάτης ως κρίσιμο για τα συμφέροντά του. Ο όρος αυτός μπορεί να είναι όνομα, τοπωνύμιο, προϊόν ή τέλος έννοια. Το σύστημα επιστρέφει τις αναφορές που γίνονται στο συγκεκριμένο όρο σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα που παρακολουθούνται, αριθμητικά, ενώ τις παραθέτει ομαδοποιημένες με ευσύνοπτο τρόπο.

(2) Στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει στοιχεία με στοιχεία προηγούμενης εβδομάδας, μήνα ή με βάση ημερομηνίας αναφοράς. Τα αποτελέσματα μπορούν να ταξινομηθούν ανά κοινωνικό δίκτυο. Επιπλέον γίνεται σύγκριση με βάση το leader της αγοράς ή το προϊόν αναφοράς.

(3) Γίνεται Drill-Down ανάλυση στα δεδομένα για να επιστραφεί ένα μικρότερο, ευκολότερα διαχειρίσιμο σύνολο πληροφοριών που αναφέρουν οι χρήστες ως σχετικό με τον όρο αναζήτησης που θέσαμε. Με αυτό τον τρόπο αποκτούμε γρήγορα άποψη για τα Hot Topics με τα οποία οι χρήστες – πελάτες περιγράφουν το προϊόν μας.

Πρόκειται για μια δομή τύπου Dashboard μέσα από την οποία ο χρήστης έχει εποπτεία του συνόλου της πληροφορίας που άπτεται της αναζήτησης που έχει κάνει. Δεξιά πάνω εμφανίζεται ο λογαριασμός του χρήστη που αντιστοιχεί στα στοιχεία του παραπάνω login.

Αριστερά πάνω έχουμε τη δυνατότητα επιλογής του όρου αναζήτησης. Στη γενική περίπτωση πρόκειται για προεπιλεγμένη λέξη κλειδί, καθώς θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ιστορικά στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα στη βάση, αλλά μελλοντικά θα υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέφονται στοιχεία μόνο από τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα.

Εντοπισμός τάσεων

​Γίνεται σύγκριση με τα ιστορικά δεδομένα που αφορούν τη συχνότητα εμφάνισης αυτού του όρου σε βάθος εβδομάδας, μήνα, έτους (εφόσον τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται). Έτσι έχουμε μια αρχική ένδειξη για την τάση στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Επίσης μπορούμε να προσδιορίσουμε συγκεκριμένο χρονικό σημείο για τη σύγκριση που θα συμπίπτει με την ολοκλήρωση π.χ. καμπάνιας προώθησης. Στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει η γεωγραφική συγκέντρωση των δεδομένων το σύστημα επιτρέπει την εμφάνιση σε χάρτη της περιοχής.
 

Τέλος παρέχονται αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία για τα ετήσια, μηνιαία και ημερήσια στοιχεία, στοιχεία προσέγγισης του στόχου που έχει τεθεί για την παρουσία του brand στα Social.

 

Γεωγραφική – Δημογραφική Συσχέτιση

Εφόσον το αντικείμενο της προωθητικής μας δραστηριότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς γεωγραφικής και δημογραφικής, αναλύονται και παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία σε χάρτη.
Επιπλέον ανάλυση γίνεται για τον εντοπισμό πολύ συγκεκριμένων τοπικών τάσεων.

Παρουσιάζονται στοιχεία δημογραφικού και γεωγραφικού χαρακτήρα. Προσφέρονται πληροφορίες σχετικά με τα “Checkins” στο συγκεκριμένο όρο - τοπωνύμιο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δει τα αποτελέσματα σε χάρτη ή σε λίστα που αποτυπώνει τη συγκεκριμένη πόλη/ χώρα και τον αριθμό ανά πόλη/ χώρα.

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, το σύστημα έχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά.

 • Εντοπισμός των πλέον αξιόλογων ομιλητών με βάση την αξιολόγησή τους από τους ίδιους τους μηχανισμούς μέτρησης δημοφιλίας (Klout API), δυνατότητα άμεσης εμπλοκής σε διάλογο μαζί τους

 • Πλήρης σεβασμός των όρων ιδιωτικότητας των μηνυμάτων, αφού γίνεται χρήση μόνο των public δεδομένων, εκτός αν ο χρήστης επιλέξει να συνδεθεί μέσω του προσωπικού του Account

 • Νεότερες τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων με χρήση εξελιγμένων user interface που επιτρέπουν την ανάκτηση αποτελεσμάτων μέσα από το θόρυβο

 • Εύκολη εξαγωγή των δεδομένων και επικοινωνία με τις λειτουργικές μονάδες του συστήματος μέσα από API και ανταλλαγή δεδομένων με χρήση απλών JSON αρχείων.

​​

Τεχνικά στοιχεία


Η εφαρμογή αποτελείται από ένα επίπεδο λειτουργιών ανάλυσης που ενσωματώνεται στη μονάδα SN Analytics και ένα επίπεδο ανάκτησης δεδομένων που περιλαμβάνεται στη μονάδα SN Manager. Οι δύο μονάδες λειτουργούν και αυτοτελώς (αναλόγως της εφαρμογής)

 • Η βάση δεδομένων θα είναι ανοικτού λογισμικού (PostgreSQL/MySQL), συνεπώς δεν επιβαρύνει με άδειες χρήσης

 • Καθαρά web περιβάλλον, συνεπώς προσβάσιμο από οπουδήποτε

 • Φιλική δόμηση της πληροφορίας με μετάβαση από ειδικό σε γενικό, από ομάδα προς συγκεκριμένο

 • Διαχωρισμός του της λειτουργικότητας από το επίπεδο της διαχείρισης της πληροφορίας, οδηγεί σε αύξηση επιδόσεων

 • Επιμέρους drivers επιτρέπουν την άντληση της πληροφορίας (SN Manager) από τα επιμέρους Social Networks. Έτσι υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης του SN Manager για τη διαχείριση αλλαγών στις εκδόσεις των Social Networks, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της ανάλυσης (SN Analytics).

 

Αρχιτεκτονική

Η σουίτα SNM είναι μια εφαρμογή για άμεση ενημέρωση του χρήστη από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, Twitter και Foursquare δεδομένου ενός όρου αναζήτησης. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί λογισμικό ανοικτού κώδικα και αποτελείται από δύο ανεξάρτητες μονάδες - υποεφαρμογές.

Το υποσύστημα διαχείρισης δεδομένων κοινωνικών δικτύων είναι ένα αρθρωτό σύστημα (component-based) διαχείρισης δεδομένων κοινωνικών δικτύων που εντάσσεται ως εφαρμογή στο Cloud4Smart και προσφέρεται ως υπηρεσία (Software-as-a-Service - SaaS). Εκτελείται ως υπηρεσία πάνω από το υποσύστημα διασύνδεσης και  ενοποίησης εφαρμογών αισθητήρων.

Το εμπορικό όνομα του υποσυστήματος είναι Social Network Manager (SNM) και η γενική αρχιτεκτονική του παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα.

Το υποσύστημα SNM αποτελείται από δύο υποσυστήματα:

 • SNMEngine: αναζητά και αποθηκεύει τις πληροφορίες από τα κοινωνικά δίκτυα (Twitter, Facebook, Foursquare) σε μια SQL βάση δεδομένων. Έχουν δημιουργηθεί drivers για καθένα από τα τρία κοινωνικά δίκτυα για την καλύτερη ανάκτηση των δεδομένων. Η ανάκτηση και η καταχώρηση γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι πληροφορίες που υπάρχουν ανά πάσα στιγμή στην βάση να είναι και οι πιο πρόσφατες.

 • Web Front End: το οποίο διαβάζει τα δεδομένα από την βάση και τα οπτικοποιεί μέσω γραφικών παραστάσεων στον χρήστη. Υπάρχει υποστήριξη πολλαπλών χρηστών για τους οποίους αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις και οι όροι αναζήτησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

 

Τεχνολογικά το υποσύστημα SNMEngine αξιοποιεί τις παρακάτω τεχνολογίες:

 1. MySQL βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται οι ανακτηθείσες πληροφορίες.

 2. RestFB API για την ανάκτηση πληροφοριών από το Facebook.

 3. Twitter4J API για την ανάκτηση πληροφοριών από το Twitter.

 4. Quartz για την ανάκτηση δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το SNM να είναι ενημερωμένο για νέες πληροφορίες και δεδομένα.

 5. Kloud4Java API για την ανάκτηση και την ομαδοποίηση δεδομένων από το Klout.

 6. Sentiment Analysis όπου ο κώδικας φιλτράρει κάθε Tweet και το κατηγοριοποιεί σαν «NEUTRAL», «POSITIVE» και «NEGATIVE».

bottom of page